Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi khuyến mại là một trong những hành vi thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp cũng lợi dụng hình thức xúc tiến thương mại này để nhằm cạnh tranh, loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh một cách không lành mạnh

1. Khái niệm

Tại khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “ Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.” 

Hiện tại chưa có quy định cụ thể về khái niệm hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, Luật cạnh tranh năm 2004 cũng chỉ liệt kê những hành vi được coi là khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Điều 46.

Tuy nhiên, từ khái niệm khuyến mại nêu trên có thể hiểu hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng. 

2. Đặc điểm

  • Là một hành vi cạnh tranh do các chủ thể kinh doanh trên thị trường thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận.
  • Là hành vi đi ngược lại với đạo đức kinh doanh.
  • Luôn gây ra thiệt hại hoặc có thể gây ra thiệt hại cho Nhà nước, các doanh nghiệp cạnh tranh hoặc cho người tiêu dùng

3. Quy định của pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Tại điều 46 Luật cạnh tranh 2004 quy định:

“Điều 46. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại sau đây:

1. Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng;

2. Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng;

3. Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như nhau tại các địa bàn tổ chức khuyến mại khác nhau trong cùng một chương trình khuyến mại;

4. Tặng hàng hoá cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hoá cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình;

5. Các hoạt động khuyến mại khác mà pháp luật có quy định cấm.”

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn