Thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng Tết 2019

Thưởng tết là một trong những điều người lao động mong muốn nhất sau một năm làm việc. Tuỳ theo chính sách của các doanh nghiệp mà người lao động được thưởng Tết khác nhau. Thế nhưng tiền thưởng Tết 2019 tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào thì không phải ai cũng

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

hoa_don

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử ...

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

hoa don dien tu

Mẫu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hoa don dien tu

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng...

Phân biệt thuế suất 0%, miễn thuế và không chịu thuế trong thuế GTGT

Phan-biet-doi-tuong-chiu-thue-thue-suat-0%-va-mien-thue

Phân biệt thuế suất 0%, miễn thuế và không chịu thuế trong thuế Giá trị gia tăng. Nhiều người nhầm tưởng thuế suất 0% chính là được miễn thuế...

Phân biệt đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế GTGT

doi-tuong-chiu-thue-co-phai-là-nguoi-nop-thue

I/Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và...

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

hoan-thue-gia-tri-gia-tang

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành là gì ? Phải làm gì để biết có thuộc trường hợp...

Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Luật Thuế GTGT mới nhất

thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang

Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung 2013, 2014, 2016 quy định về mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, cụ thế...

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

thue-gia-tri-gia-tang

I/ Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ...

Các khoản chi không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung 2013 các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: