Thuế

Cac-khoan-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep Các khoản chi không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung 2013 các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015: Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được...

Mức thuế suất chung áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp

muc-thue-suat-chung-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: Trước ngày 1/1/2016, áp dụng như sau:...

Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

muc-giam-tru-gia-canh-trong-thue-thu-nhap-ca-nhan

Căn cứ vào Điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì mức giảm trừ gia cảnh khi tính...

Vài nét về thuế thu nhập cá nhân

thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân...

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

thue vat

Về bản chất, phương pháp tính trực tiếp là phương pháp tính thuế trên cơ sở giá trị gia tăng (GTGT), nó đòi hỏi phải tính trực tiếp được...

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

thue-gia-tri-gia-tang

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh...

Tội trốn thuế theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

tron thue

Tội trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với...

Thuế thu nhập doanh nghiệp

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu...

Vài nét về thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá là thuế bổ sung (bên cạnh thuế nhập khẩu) đánh vào hàng nhập khẩu liên quan; được áp dụng sau khi có kết luận...