Thuế

doi-tuong-chiu-thue-co-phai-là-nguoi-nop-thue Phân biệt đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế GTGT

I/Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

hoan-thue-gia-tri-gia-tang

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành là gì ? Phải làm gì để biết có thuộc trường hợp...

Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Luật Thuế GTGT mới nhất

thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang

Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung 2013, 2014, 2016 quy định về mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, cụ thế...

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

thue-gia-tri-gia-tang

I/ Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ...

Các khoản chi không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung 2013 các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

16 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN cần phải biết / Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế không? / Các loại thu nhập trong Thuế thu nhập cá nhân / Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất ? /

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015: Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được...

Mức thuế suất chung áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp

muc-thue-suat-chung-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: Trước ngày 1/1/2016, áp dụng như sau:...

Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

muc-giam-tru-gia-canh-trong-thue-thu-nhap-ca-nhan

Căn cứ vào Điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì mức giảm trừ gia cảnh khi tính...

Vài nét về thuế thu nhập cá nhân

thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân...

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

thue vat

Về bản chất, phương pháp tính trực tiếp là phương pháp tính thuế trên cơ sở giá trị gia tăng (GTGT), nó đòi hỏi phải tính trực tiếp được...