Thuế

thue-gia-tri-gia-tang Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) được quy định như sau:

Tội trốn thuế theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

tron thue

Tội trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với...

Thuế thu nhập doanh nghiệp

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu...

Vài nét về thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá là thuế bổ sung (bên cạnh thuế nhập khẩu) đánh vào hàng nhập khẩu liên quan; được áp dụng sau khi có kết luận...

Thuế thu nhập cá nhân – phần 1

Những điều cần biết về thuế thu nhập cá nhân mới nhất phần 1

Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân...

Kê khai thuế, báo cáo tài chính cho văn phòng đại diện /