Tag Archives: chuyển nhượng nhãn hiệu

Đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

dang-ky-chuyen-nhuong-nhan-hieu

Để xây dựng một thương hiệu được nhiều người biết đến, nhiều doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian bằng phương án nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của các doanh nghiệp đã có thương hiệu trên thị trường. Vậy, ta cần phải tìm hiểu quy trình chuyển nhượng nhãn hiệu trên thực

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thế chấp quyền sử dụng đất

Việc đăng ký nhãn hiệu đối với các doanh nghiệp hiện này là hoạt động rất cần thiết, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể độc quyền sử dụng nhãn hiệu, mà còn mang lại lợi ích thương mại như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình