Tag Archives: chuyển quyền sử dụng

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

thu-tuc-dang-ky-ban-quyen-y-tuong-kinh-doanh

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Trả lời:  Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thế chấp quyền sử dụng đất

Việc đăng ký nhãn hiệu đối với các doanh nghiệp hiện này là hoạt động rất cần thiết, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể độc quyền sử dụng nhãn hiệu, mà còn mang lại lợi ích thương mại như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình