Tag Archives: li- xăng

Li-xăng là gì? Tại sao cần li-xăng?

Bien-ban-hop-cong-ty

Li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc một cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng vẫn thuộc quyền sử dụng của bên giao

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thế chấp quyền sử dụng đất

Việc đăng ký nhãn hiệu đối với các doanh nghiệp hiện này là hoạt động rất cần thiết, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể độc quyền sử dụng nhãn hiệu, mà còn mang lại lợi ích thương mại như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình