Tag Archives: vi phạm pháp luật

Cơ chế thực hiện hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật

co-che-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-phap-luat

Cơ chế của chuẩn mực pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, định hướng cho hành vi ứng xử của các cá nhân và các nhóm xã hội. Việc một cá nhân hay

Phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật

phan-loai-hanh-vi-sai-lech-chuan-muc-phap-luat

Vi phạm pháp luật là hành vi gây xâm hại, phá vỡ các nguyên tắc, quy định xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, định hướng cho hành vi ứng xử cho các cá nhân và các nhóm xã hội. Bài viết sẽ cung cấp tới Quý đọc giả các hành vi bị coi là sai lệch chuẩn mực pháp luật và cách phân loại của các hành vi này…