Tag Archives: gia hạn

Phải tiến hành thủ tục gì để xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp?

xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep

Các đối tượng sở hữu công nghiệp ngay khi sáng tạo, hình thành phải tiến hành đăng ký bảo hộ theo trình tự sau: 1.Nộp đơn: Tờ khai đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp với các thông tin: Tên và địa chỉ người đứng đơn; tuỳ thuộc đối tượng sở hữu công

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

nhãn hiệu

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm. Thời hạn gia hạn hiệu lực

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ?

hiệu lực nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ là một tài liệu quan trọng ghi nhận sự đăng ký bảo hộ đối với đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Vậy văn bằng bảo hộ có giá trị kéo dài tới khi nào, hay nói cách khác, hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định như

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như các chủ thể kinh doanh nói riêng, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là cơ sở cũng như công cụ hữu ích để nhãn hiệu “ không bị cướp”. Tuy nhiên, thời hạn bảo hộ không kéo dài mãi. Vì vậy chủ sở hữu nhãn