Tag Archives: gia hạn GCNNH

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như các chủ thể kinh doanh nói riêng, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là cơ sở cũng như công cụ hữu ích để nhãn hiệu “ không bị cướp”. Tuy nhiên, thời hạn bảo hộ không kéo dài mãi. Vì vậy chủ sở hữu nhãn