Tag Archives: công chứng viên

Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?

phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-khac-nhau-nhu-the-nao

Phòng công chứng và Văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Đây là vấn đề nhiều người gặp phải khi cần công chứng hợp đồng, giao dịch hay di chúc, bản dịch… Theo quy định Điều 19 Luật Công chứng 2014: “1. Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết