hành chính nhà nước

dia-diem-thoi-gian-chung-thuc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat Địa điểm và thời hạn chứng thực theo quy định của pháp luật

Điều 10 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm chứng thực như sau: “1. Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

gia-tri-phap-ly-cua-van-ban-cong-chung

Điều 5 Luật công chứng 2014 quy định về Giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau: “1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể...

Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau?

cong-chung-va-chung-thuc-khac-nhau-nhu-the-nao

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi trên như sau: Về phạm vi công chứng, chứng thực: Điều 5 Luật công chứng 2014 quy định: “1. Văn bản...

Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?

phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-khac-nhau-nhu-the-nao

Phòng công chứng và Văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Đây là vấn đề nhiều người gặp phải khi cần công chứng hợp đồng, giao dịch...