Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý


★ Mẫu nhãn hiệu: không được to quá 8×8 cm
★ Bảng phân loại Ni xơ 11
★ Tính phí theo thông tư: Theo TT 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016
Tải mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại: TẢI VỀ  

♫ Trường hợp cần tư vấn vui lòng liên hệ: 19006672.
♥ Fanpage: https://www.facebook.com/ddplvn/
❀ Website: https://diendanphapluat.vn/so-huu-tri-tue/
➤ Tổng đài: 19006672
#tokhaidangkynhanhieu
#sohuutritue

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn