Category Archives: Video

Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]

huong dan lam to khai dang ky

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý ★ Mẫu nhãn hiệu: không được to quá 8×8 cm ★ Bảng phân loại Ni xơ 11 ★ Tính phí

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]

tra cuu nhan hieu

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sử dụng công cụ tra cứu thư viện số IPLIB của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Video hướng dẫn sử dụng công cụ IPLIB để tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.