Video

huong dan lam to khai dang ky Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý ★ Mẫu nhãn hiệu: không được to quá 8×8 cm ★ Bảng phân loại Ni xơ 11 ★ Tính phí

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO] / 5 bước tra cứu nhãn hiệu sử dụng IPLIB - Tra cứu và đánh giá nhãn hiệu / Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất /

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]

tra cuu nhan hieu

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sử dụng công cụ tra cứu thư viện số IPLIB của Cục sở hữu trí tuệ...

5 bước tra cứu nhãn hiệu sử dụng IPLIB - Tra cứu và đánh giá nhãn hiệu / Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội như thế nào /