Tag Archives: kinh doanh thương mại

Những ngành nghề bị cấm kinh doanh mới nhất 2021

Nhung Nganh Nghe Bi Cam Kinh Doanh Theo Luat Moi

Luật Đầu tư 2020 thay thế cho Luật Đầu tư 2014 đã bổ sung thêm một số ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh. Bài viết này sẽ phân tích những ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định hiện nay. Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê Dịch vụ đòi nợ