Tag Archives: bộ luật tố tụng dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Chính sách và nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Khi bị xâm phạm quyền và hợp ích hợp pháp, điều cần thiết đối với các cá nhân đó là khởi kiện vụ án dân sự để Tòa Án có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, việc khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án chỉ được thực

Quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với cá nhân

Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự bao gồm cá nhân và cơ quan, tổ chức hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án. Người khởi kiện phải đáp ứng được đầy đủ hai yêu cầu: có quyền khởi kiện và có