Tag Archives: thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Chính sách và nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Khi bị xâm phạm quyền và hợp ích hợp pháp, điều cần thiết đối với các cá nhân đó là khởi kiện vụ án dân sự để Tòa Án có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, việc khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án chỉ được thực