Đăng ký bản quyền website

Website còn gọi là trang web hoặc trang mạng, là một tập hợp trang web, thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên word wide...

Đất thổ cư là gì?

Chắc hẳn nhiều bạn đọc đã từng bắt gặp thuật ngữ “đất thổ cư” trong cuộc sống nhưng không biết nó có nghĩa là...

Đăng ký bản quyền sản phẩm

Để đảm bảo cho sản phẩm của mình không bị làm giả, làm nhái hay đơn giản là được pháp luật bảo hộ thì...

Quyền quản lý của Nhà nước đối với đất đai

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý....

Đại diện sở hữu trí tuệ

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân...

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Lào là một nước láng giềng thân thiết của Việt Nam, Lào cũng là một thị trường được các doanh nghiệp Việt Nam quan...

Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Một trong những thủ tục trong xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp mà không thể bỏ qua đó là thủ tục...

Sửa đổi, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công...

Nhiều khi việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thể nộp một lần mà có thể đáp ứng những yêu cầu...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 4)

Một lưu ý trong quá trình thẩm định nội dung là người nộp đơn vẫn được sửa chữa, bổ sung đơn đăng ký nhãn...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 3)

Như ở bài viết trước, thời hạn thẩm định nội dung là từ 9-14 tháng đối với đơn quốc gia và 12 tháng đối...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 2)

Sau khi kết thúc thẩm định hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu và được chấp nhận  hợp lệ, đơn sẽ được công...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 1)

Đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, độc quyền thương hiệu, độc quyền logo…thực chất tất cả...

Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại và bí...

Tên thương mại và bí mật kinh doanh đều là những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Để được bảo hộ, hai...

Điều kiện đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay...

Điều kiện đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi và rút đơn đăng...

Trước khi cơ quan quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc...

Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cũng giống như đơn đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký các đối tượng khác trong quyền sở hữu công nghiệp thì đơn...

Quyền cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công...

Qua bài viết “Nội dung sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp” chúng ta đã biết về những hành vi mà các chủ...

Nội dung sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các đối tượng của sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch bán dẫn, bí...

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế...

Ngày này trong điều kiện thị trường đầy cạnh trạnh, mỗi cá nhân tổ chức không ngừng đầu tư nhằm mục đích sáng tạo,...