Chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019. Theo đó, công chức nếu ốt cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sự, các khóa đào tạo quản trị kinh doanh sẽ được hỗ trợ 100% học phí, nới lỏng điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động…

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 05 năm 2019

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự

Căn cứ: Nghị định 31/2019 của Chính phủ.

Thời gian: Có hiệu lực từ 28/5.

Nội dung tóm tắt: Cán bộ, công chức, viên chức nếu có một trong các hành vi sau: Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tùy theo tính chất, mức độ, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh

Căn cứ: Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT

Thời gian: có hiệu lực từ ngày 12/05/2019

Nội dung tóm tắt: ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% học phí khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh đối với các đối tượng sau: Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Căn cứ: Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Thời gian: có hiệu lực từ ngày 05/05/2019.

Nội dung tóm tắt: doanh nghiệp được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng.

Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Căn cứ: Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ: Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Thời gian: Có hiệu lực từ 01/05/2019

 Ôtô dưới 20 năm được áp tiêu chuẩn khí thải mới

Căn cứ: Quyết định 16/2019 của Chính phủ

Thời gian: Có hiệu lực từ ngày 15/5.

Thí sinh có bằng trung cấp nghề được cộng tối đa 2 điểm tốt nghiệp THPT 

Căn cứ: Thông tư 03/2019 của Bộ giáo dục Đào tạo.

Thời gian: Có hiệu lực từ 23 tháng 05 năm 2019

Cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ

Căn cứ: Nghị định 30/2019/NĐ-CP

Thời gian: Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2019

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn