Mẫu văn bản – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân bao gồm 07 hạng mục. Tình trạng thành lập, Tên Doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Ngành nghề kinh doanh, Vốn đầu tư, Thông tin đăng ký thuế, Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi. 

Chi tiết có thể tải về văn bản giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại đường link. Tải về

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn