Tag Archives: sáng chế sở hữu chung

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Ho So Dang Ky Sang Che

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề. Để thực hiện đăng ký độc quyền sáng chế, tác giả cần nộp hồ sơ đăng ký sáng chế hợp lệ. Vậy hồ sơ đăng ký sáng chế gồm nhưng gì, quy trình thế nào?