Tag Archives: đơn xin ly hôn

Mẫu đơn ly hôn

don-xin-ly-hon

Mẫu đơn ly hôn mỡi nhất năm 2019. Mẫu đơn ly hôn bao gồm các phần chính: Nơi nhận, thông tin người soạn đơn, thông tin vợ/chồng, nội dung xin ly hôn, thông tin về con và tài sản, nghĩa vụ tài chính, cam kết của người làm đơn TẢI VỀ  Video. Hướng dẫn soạn

Viết đơn xin ly hôn thế nào?

Khi cuộc sống hôn nhân diễn ra không hạnh phúc, một trong hai người quyết định ly hôn. Bên cạnh việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết trong hồ sơ ly hôn thì viết đơn xin ly hôn thế nào cũng là vấn đề cần phải xem xét nghiêm túc. Hồ sơ tiến hành