Tag Archives: định hướng của xã hội

Tình trạng trẻ hóa tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Xã hội ngày càng phát triển, trẻ em được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm. Mạng xã hội như facebook, youtube hay các phần mềm game online. Việc tiếp cận quá nhiều các nguồn thông tin có khi là không lành mạnh từ Internet khiến các em có những biến đổi khá nghiêm