YẾU TỐ LỖI VÔ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

YẾU TỐ LỖI VÔ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

Bên cạnh yếu tố lỗi cố ý đã được trình bày trong vấn đề trước (xem thêm: YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM, yếu tố lỗi trong mặt chủ quan của cấu thành tội phạm còn được chia thành lỗi vô ý.

Cụ thể, tại Điều 10 của BLHS, vô ý phạm tội được chia thành hai trường hợp:

Lỗi vô ý vì quá tự tin: Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Như vậy, yếu tố lỗi vô ý vì quá tự tin chỉ khác với các yếu tố lỗi cố ý ở điều kiện thứ hai: cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Ví dụ: A biết việc mạt sát, xỉ nhục thậm tệ B một cách thường xuyên có thể khiến B uất ức, dẫn đến hành vi tự tử, nhưng A cho rằng B là người nhút nhát nên không có gan để thực hiện hành vi này, kết quả là B đã tự tử khi không thể tiếp tục chịu đựng những lời mát sát, xỉ nhục của A nữa.

Lỗi vô ý do cẩu thả: Khác với tất cả các yếu tố lỗi trước, người mắc phải lỗi vô ý do cẩu thả là người không thấy được hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. Ví dụ: A là cán bộ thuế, trong một lần nhập dữ liệu, A đã sơ ý bỏ sót một số 0 trong số tiền cần chuyển vào kho bạc nhà nước, hành vi này của A đã khiến cho ngân sách của nhà nước bị thất thoát hàng trăm triệu đồng, trong trường hợp này, A là cán bộ thuế và phải biết được chỉ một hành vi sơ xuất cũng sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn