Xử phạt vi phạm hành chính đối với Sản phẩm, hàng hóa , dịch vụ cấm quảng cáo

Mặc dù quảng cáo là một phần của hoạt động kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp trở nên phát triển hơn. Tuy nhiên không phải sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào cũng được quảng cáo. Luật quảng cáo 2012 đã quy định về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Căn cứ theo Điều 7 Luật quảng cáo 2012 thì các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sau đây không được phép quảng cáo:

 • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Thuốc lá
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục
 • Súng săn và đạn sung săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế

Xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo thì trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo thì sẽ bị xử phạt hành chính, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Quảng cáo thuốc lá
 • Quảng cáo rượu có nồng đô cồn từ 15 độ trở lên
 • Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
 • Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

 • Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;
 • Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
 • Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn