Có được xử lý kỷ luật khi người lao động vắng mặt?

Hỏi:

Công ty tôi đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng họ vẫn không có mặt. Công ty có được tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này không?

xu-ly-ky-luat-khi-nguoi-lao-dong-vang-mat
xu-ly-ky-luat-khi-nguoi-lao-dong-vang-mat

Trả lời:

Về trình tự xử lý kỷ luật lao động, Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định như sau:

“1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động”.

Khoản 4, Khoản 5 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp không được xử lý kỷ luật đối với người lao động như sau:

“4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình”.

Như vậy, trường hợp công ty đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng người lao động không có mặt thì công ty có quyền tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động vắng mặt người lao động, trừ các trường hợp nêu tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

>> Tham khảo các bài viết liên quan:

• Lao động nữ mang thai có được chuyển công tác không?

• Quy định về người lao động cao tuổi

• Quy định của pháp luật lao động về tiền lương

• Hợp đồng lao động đối với lao động chưa thành niên

• Quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

4.5 (90%) 2 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn