Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp

Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp. Việc thu hồi đất nông nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn để xây dựng trường học, cầu đường hay các cơ sở y tế,… và để đảm bảo quyền lợi của mình về việc đền bù người bị thu hồi cần biết những thông tin cần thiết về giá đền bù nông nghiệp. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin cần biết về giá đền bù đất nông nghiệp để các bạn tham khảo.

Trước tiên ta phải hiểu đất nông nghiệp bao gồm những loại đất nào thì theo quy định của Luật Đất đai 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm:

  1. a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
  2. b) Đất trồng cây lâu năm;
  3. c) Đất rừng sản xuất;
  4. d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

  1. e) Đất nuôi trồng thủy sản;
  2. g) Đất làm muối;
  3. h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Như vậy, đất phải thuộc một trong những loại trên mới là đất nông nghiệp.

Tiếp theo liên quan đến giá đất bồi thường khi khi thu hồi đất nông nghiệp thì:

+Về vấn đề chênh lệch giá: Theo quy định tại Điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, việc tính tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất được tính dựa trên giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Như vậy, tùy thuộc vào giá đất cụ thể mà UBND tỉnh quyết định và ban hành thì mức giá đền bù ở mỗi địa phương là khác nhau,.

+Về vấn đề hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; cHỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; Hỗ trợ khác.

+ Về thời gian bồi thường thì theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Trên đây là vấn đề về đền bù đất nông nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài liên quan đến vấn đề đền bù đất trong trang của chúng tôi để tham khảo.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn