Vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đai

Kế thừa các quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đai của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 đã quy định đầy đủ đầy đủ, chặt chẽ và chi tiết hơn về vấn đề này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, khắc phục những thiệt hại mà họ phải gánh chịu khi bị thu hồi đất, cụ thể là:

Có thể bạn quan tâm

Về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
  3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Trong đó Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ các trường hợp bồi thường về đất như Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo; Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở;….

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất:

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.
  2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

Cũng như vậy, Luật Đất đai cũng quy định rõ các trường hợp bồi thường về vấn đề này đó là Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất; Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi; Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là vấn đề bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để các bạn đọc tham khảo.

5 (100%) 3 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ