Ưu, nhược điểm của công ty TNHH một thành viên

Ưu, nhược điểm của công ty TNHH một thành viên. Công ty TNHH một thành viên là gì? Việc thành lập mô hình doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH một thành viên có những ưu, nhược điểm gì so với các loại hình doanh nghiệp khác? 

Trước tiên cần tìm hiểu công ty TNHH một thành viên là gì ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành lập công ty TNHH một thành viên có những ưu điểm gì ?

  • Do công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu, chỉ hoạt động trong giới hạn vốn điều lệ.
  • Mô hình công ty không quá lớn nên các thành viên của công ty đều hiểu biết lẫn nhau tạo nên sự tin cậy trong quá trình hoạt động
  • Mô hình công ty gọn nhẹ tạo sự linh hoạt trong quá trình hoạt động

Bên cạnh những ưu điểm thì công ty TNHH một thành viên có một số hạn chế :

  • Do công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn hơn
  • Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu nên khi có một cá nhân hoặc tổ chức khác muốn thực hiện việc góp vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Thêm nữa công ty TNHH một thành viên chịu sự điều chỉnh của pháp luật khá chặt chẽ hơn loại hình công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn