Tranh chấp lao động

Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, tham giao vào các tổ chức trong khu vực và trên thế giới. Với việc tham gia vào các tổ chức kinh tế cũng tạo cho điều kiện phát triển cho đất nước. Cùng với sự hội nhập kinh tế, chào đón thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài với những số vốn lớn.

Kinh tế trong nước ngày càng khởi sắc, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Khi tham gia vào quan hệ quan hệ lao động, kể cả người lao động hay người sử dụng lao động đều có quyền và nghĩa vụ như nhau, không ai chỉ có mỗi quyền mà không có nghĩa vụ và ngược lại.

Theo khoản 7, điều 3, Luật Lao động 2012: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Luật Lao động 2012 cũng phân loại tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể  giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động cá nhân hầu như không ảnh hưởng đến những quan hệ lao động khác và giải quyết các tranh chấp này chủ yếu nhằm khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động.

Khi tranh chấp lao động cá nhân xảy ra thì việc đầu tiên mà các bên trong quan hệ lao động hướng tới đó là việc giải quyết tranh chấp này làm sao để tất cả đều đảm bảo được quyền và lợi ích của mình. Có rất nhiều phương thức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như : thương lượng, hòa giải hay tòa án

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn