Tội cưỡng dâm theo Điều 143 BLHS

Cưỡng dâm là hành vi mà người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

           

Theo quy định tại Điều 143 BLHS quy định về tội cưỡng dâm:

1.Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a)Nhiều người cưỡng dâm một người;

b)Phạm tội 02 lần trở lên;

c)Đối với 02 người trở lên;

d)Có tính chất loạn luân;

đ)Làm nạn nhân có thai;

e)Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g)Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a)Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b)Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c)Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.”

4. Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo quy định trên thì các yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm:

– Về nặt khách quan, thì người phạm tội phải thực hiện hành vi giao cấu với người khác bằng cách dùng các thủ đoạn như dụ dỗ, mua chuộc hay thậm chí là đe dọa. Như vậy, hành vi giao cấu là dấu hiệu bắt buộc và nếu các dấu hiệu khác đã thoả mãn nhưng chưa có việc giao cấu xảy ra, thì chưa cấu thành tội phạm.

Thêm vào đó, đối tượng bị hại có thể là người có mối quan hệ lệ thuộc với người phạm tội. Cụ thể, mối quan hệ lệ thuộc có thể hiểu là lệ thuộc về vật chất như tiền bạc, được nuôi dưỡng,…; về mối quan hệ xã hội như giáo viên với học sinh, huấn luyện viên với vận động viên,…; về mối quan hệ gia đình như giữa anh chị em, bố nuôi với con gái,… Hoặc người bị hại có thể là người đang ở trong tình trạng quẫn bách, ví dụ như người bị hại đang gặp khó khăn về kinh tế hay gặp khó khăn để chi trả cho một nghĩa vụ tài chính nào đó.

Dấu hiệu cuối cùng là người bị hại phải miễn cưỡng giao cấu với người phạm tội: điều này có thể hiểu là sự chấp thuận giao cấu nhưng không tự nguyện cảu người bị hại do các thủ đoạn khống chế tư tưởng (như đe dọa, hứa hẹn, giúp đỡ) của người phạm tội tác động vào.

-Về mặt chủ quan: Người phạm tội cưỡng dâm thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý, đồng thời còn xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của người khác.

-Về chủ thể: Khác với tội hiếp dâm thì chủ thể ở đây có thể là cả nam lẫn nữ miễn là họ có năng lực trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người phạm tội phải có mối quan hệ lệ thuộc với người bị hại hoặc có mối liên quan nhất định trong việc hỗ trợ và giúp đỡ người bị hại thoát khỏi tình trạng quẫn bách.

-Về khách thể: Người phạm tội cưỡng dâm thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý, đồng thời còn xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của người khác.

Trên đây, là các yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm để bạn đọc tham khảo.

1 (20%) 2 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn