Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Có rất nhiều trường hợp người có hành vi trái với quy định của bộ luật hình sự nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, một trong những trường hợp đó là khi người đó không có năng lực hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Cụ thể, Điều 13 BLHS quy định hai trường hợp tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự, bao gồm:

Đây cũng chính là trường hợp đã bị nhiều tội phạm nguy hiểm lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ví dụ: A là cán bộ nhà nước, trong thời gian đương nhiệm đã tham ô hàng tỉ đồng, tuy nhiên đã không bị khởi tố do có xác nhận bị tâm thần sau khi nghỉ hưu của bệnh viện.

5 (100%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn