Tìm hiểu về công ty cổ phần

Tìm hiểu về công ty cổ phần. Công ty cổ phần có ưu điểm gì so với các loại hình doanh nghiệp khác. Để thành lập công ty cổ phần thì có cần điều kiện gì không? Để hiểu rõ về mô hình của công ty cổ phần, cần hiểu được những đặc điểm vốn có và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

1.Đặc điểm

– Về tính chất khi thành lập, CTCP là loại công ty đối vốn. Điều đó có nghĩa là khi thành lập công ty chủ yếu quan tâm đến vốn góp.

– Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần là mệnh giá cổ phần và được phản ánh trong cổ phiếu.

– Về thành viên công ty, pháp luật chỉ quy định số thành viên tối thiểu mà không giới hạn số thành viên tối đa. Luật Doanh nghiệp 2014 quy định số thành viên tối thiểu trong CTCP là 03, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân.

– Tính tự do chuyển nhượng phần vốn góp.

– Tính chịu trách nhiệm trong kinh doanh. CTCP chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty. Các cổ đông chỉ chịu TNHH về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Về huy động vốn: Trong quá trình hoạt động CTCP có quyền phát hành cổ phần các loại, có quyền phát hành trái phiếu,trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

– CTCP có tư cách pháp nhân và vì vậy công ti cũng có tư cách thương nhân.

2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Về cơ bản, Luật Doanh nghiệp đưa ra hai mô hình tổ chức quản lí để các công ti lựa chọn. Về cơ bản,hai mô hình tổ chức quản lí CTCP mà Luật Doanh nghiệp đưa ra để các CTCP lựa chọn giống với mô hình tổ chức quản lí công ty của Anh-Mỹ và mô hình tổ chức quản lí công ti của Châu Âu lục địa. Cụ thể:

  • Mô hình thứ nhất gồm: Đại hội đồng cổ đông;Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
  • Mô hình thứ hai gồm: Đại hội đồng cổ đông;Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong Hội đồng Quản trị có Thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?
theo-quy-dinh-co-mot-so-han-che-doi-voi-quyen-shtt-duoc-licence

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence:+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được Licence;+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể không được cấp Licence cho tổ chức...

Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence?
Hết quyền Sở hữu trí tuệ? Nhập khẩu song song?
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Khác nhau cơ bản giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng
phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-phan-biet-chi-tiet

Hiện nay, dịch vụ công chứng đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn người dân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không phân biệt được giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Quyền hạn có khác nhau hay không? Hãy đọc bài viết này để...

Tư vấn luật tại Phú Thọ
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Quy định về thuế và phí khi chuyển quyền sử dụng đất
quy-dinh-ve-thue-va-phi-khi-chuyen-quyen-su-dung-dat

...tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được ghi nhận trước pháp luật một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, việc chuyển nhượng này cũng sẽ phát sinh một khoản thu nhập đối với bên đi chuyển nhượng. Do đó, bài viết sẽ cũng...

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?
Đăng ký hộ tịch là gì?
Địa điểm và thời hạn chứng thực theo quy định của pháp luật
dia-diem-thoi-gian-chung-thuc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Điều 10 19/07/2018 Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 19/07/2018 Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau? 19/07/2018 Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm chứng thực...

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng
Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau?
Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]
huong dan lam to khai dang ky

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý 13/03/2019 Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO] ★ Mẫu...

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]