Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? 

Những đơn vị nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ?

Trả lời:

Có thể bạn quan tâm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế mà doanh nghiệp phải nộp khi hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, có nghĩa là thuế được tính trực tiếp dựa trên doanh thu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Người nộp thuế bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất.

Trong đó, thu nhập tính thuế = Doanh thu – Các khoản chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác – Thu nhập được miễn thuế – Khoản lỗ kết chuyển từ các năm trước.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn