Thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo chương trình mới nhẩt

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Đây là một trong những chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay. Việc tổ chức thực hiện chương trình khuyến mại sẽ phải tuân theo một trình tự thủ tục xin Giấy phép khuyến mại. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn Quý khách một cách chi tiết và cụ thể về Thủ tục xin Giấy phép khuyến mại theo chương trình mới nhất.

1. Căn cứ pháp lý

2. Trường hợp thực hiện thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo chương trình

– Trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh

– Thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

3. Hồ sơ xin Giấy phép khuyến mại theo chương trình

     – Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại

     – Thể lệ chương trình khuyến mại

    – Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

    – Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

    – Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

    – Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

4. Thủ tục xin Giấy phép khuyến mại theo chương trình

  • Nộp hồ sơ tại Sở Công thương nếu chương trình thực hiện trên địa bàn một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương,
  • Hoặc nộp Bộ Công thương nếu chương trình thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp đến nơi nhận hồ sơ để nhận kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên thông báo để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn