Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Sau quá trình hoạt động kinh doanh củ doanh nghiệp, có thể do sơ suất, không cẩn thận mà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) bị mất. Khi có nhu cầu muốn cấp lại Giấy chứng nhận, bạn phải thực hiện các thủ tục hồ sơ để xin cấp lại Giấy chứng nhận. Chúng tôi xin hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết thủ tục này trong bài viết dưới đây.

1. Những trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN

– Bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy;

– Do cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định;

– Thông tin kê khai là không trung thực, không chính xác.

2. Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Soạn hồ sơ theo pháp luật quy định

Bước 2: Scan hồ ra thành bản pdf

  => Nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN.

Bước 3: Nhận kết quả là Thông báo hồ sơ hợp lệ sau khoảng thời gian 03 ngày.

Trường hợp có thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ => Sửa đổi đúng theo thông báo

Bước 4: Nộp hồ sơ trực tiếp qua bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc)

3. Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Giấy ủy quyền

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục => Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác => Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn