Thủ tục xin Cấp Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh mới nhất

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

2. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Tổ chức, cá nhân phải có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

– Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm

3. Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

4. Thủ tục xin Cấp Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh

Sau khi soạn thảo hồ sơ và nộp tại Phòng Công thương thì:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Lưu ý: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm kinh doanh có thời hạn 05 năm.

Trước khi hết hiệu lực giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan cấp giấy phép để cấp lại.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn