Thủ tục xin cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm mới nhất

Trước khi được đưa ra thị trường để thực hiện buôn bán lưu hành một cách tự do, các tổ chức, cá nhân cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm. Đây là một thủ tục bắt buộc để cơ quan nhà nước kiểm soát được hoạt động kinh doanh trên thị trường. Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn về thủ tục xin cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm một cách chi tiết và cụ thể nhất trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2. Khái niệm về Giấy phép lưu hành sản phẩm

Giấy phép lưu hành sản phẩm (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS có hiệu lực 02 (hai) năm, kể từ ngày cấp.

3. Điều kiện để sản phẩm, hàng hóa được cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm

Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy

Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu về cấp CFS. (Nếu nước nhập khẩu có quy định).

4. Thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành sản phẩm

  • Bộ Y tế
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Bộ Giao thông vận tải
  • Bộ Xây dựng: Vật liệu xây dựng.
  • Bộ Công Thương
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn