Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đa cấp mới nhất

Kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Theo đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ việc kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng. Dưới đây, Chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đa cấp mới nhất 2019.

1. Điều kiện để kinh doanh bán hàng đa cấp

–  Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam đăng ký kinh doanh ngành nghề đa cấp.

–  Có vốn pháp định 10 tỷ đồng

–  Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

–  Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

–  Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, đào tạo cơ bản không trái pháp luật.

–  Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

–  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

–  Nộp hồ sơ tại Cục quản lý cạnh tranh

–  Cục quản lý cạnh tranh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

–  Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục quản lý cạnh tranh.

3. Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh đa cấp

–  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

–  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

–  Tài liệu chứng minh vốn pháp định

–  Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân

–  02 tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, gồm:

+   Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+  Chương trình trả thưởng

+  Chương trình đào tạo cơ bản;

+  Quy tắc hoạt động.

+ Các tài liệu về hàng hóa kinh doanh đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

  • 02 tài liệu về danh mục hàng hóa
  • Các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa
  • Tài liệu về công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.

–  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

–  Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn