Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mới nhất

Hiện nay, trong nhiều năm vừa qua, việc làm luôn là một vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường của Việt Nam cũng như các nước quốc tế khác. Do đó, đã có rất nhiều trung tâm giới thiệu việc làm được lập ra để giúp người lao động tìm kiếm được công việc thích hợp cho mình. Nhưng, để thành lập được một doanh nghiệp, trung tâm hoạt động dịch vụ việc làm thì cần phải trải qua một quá trình đăng ký xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Vậy, chúng tôi xin được hướng dẫn bạn một cách chi tiết về thủ tục này trong bài viết dưới đây.

1. Điều kiện cấp phép

1.1. Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp

Phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

Nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà. Có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

1.2. Điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm

Gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên.

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

1.3. Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ

Phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

2. Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ

Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

3. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp phép.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Thời hạn hiệu lực:   Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng)

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn