Thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận buôn bán phân bón mới nhất

Phân bón là một trong những dưỡng chất thiết yếu được đưa vào trong cây trồng để giúp cây phát triển một cách khỏe mạnh và nhanh chóng. Việc kinh doanh phân bón là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, bạn cần phải thực hiện các thủ tục về xin Cấp giấy chứng nhận buôn bán phân bón. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin được hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết về Thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận buôn bán phân bón mới nhất.

1. Thủ tục xin Cấp Giấy chứng nhận buôn bán phân bón

– Bước 1: Nộp  hồ sơ đến:

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc;

+ Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Sở Nông nghiệp và PTNT

– Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan tiếp nhận trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:

Không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét tính đầy đủ.

– Bước 3: Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận.

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do

Nếu không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nội dung đã khắc phục.

Trường hợp đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh phân bón

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

b) Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón

3. Phí và lệ phí 

Phí nộp trực tiếp: 500.000 Đồng

Phí nộp trực tuyến: 500.000 Đồng

Phí nộp qua bưu chính: 500.000 Đồng

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn