Thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty mới nhất 2019

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần phải thực hiện thủ tục khắc dấu và đăng tải mẫu dấu của công ty qua mạng điện tử. Bạn không biết cách thực hiện thủ tục đăng tải mẫu dấu như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra những hướng dẫn chi tiết nhất cho bạn về thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2. Thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty

– Bước 1: Soạn hồ sơ thông báo mẫu dấu công ty

– Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.

– Bước 3: Nhận kết quả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

3. Thành phần hồ sơ thông báo mẫu dấu

– Thông báo sử dụng mẫu con dấu, hoặc thông báo thay đổi mẫu con dấu

– Giấy ủy quyền

– Chứng minh thư của người nộp hồ sơ bản sao công chứng.

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng tải mẫu dấu

Sau 3-5 ngày làm việc Sở kế hoạch đầu tư sẽ đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và gửi thông báo đăng tải mẫu con dấu của doanh nghiệp lên cổng thông tin tới email của người liên hệ.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn