Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất 2019

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty mình là điều luôn diễn ra. Nhưng để làm thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty là phải tuân theo một trình tự, quy trình theo pháp luật quy định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách về thủ tục này một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

2. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên

-> Doanh nghiệp nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn