Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp mới nhất

Vì một số lý do không thuận lợi trong hoạt động kinh doanh dẫn đến khó khăn và bế tắc, nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp cân nhắc giữa việc tiếp tục vực dậy để hoạt động kinh doanh hay giải thể. Nhưng để thực hiện được việc tạm ngừng hoạt động thì doanh nghiệp cần trải qua thủ tục, quy trình lâu dài. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn tiến hành thủ tục này một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn để tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật 68/2014/QH13
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
  • Thông tư 215/2016/TT-BTC
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

2. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
  • Quyết định tạm ngừng kinh doanh
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến:  https://dangkykinhdoanh.gov.vn

4. Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

5. Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Thời hạn giải quyết

Doanh nghiệp gửi thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn