Thủ tục sửa đổi văn bằng sau khi được cấp văn bằng bảo hộ mới nhất

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, nếu thấy văn bằng của mình có thiếu sót hoặc sai thông tin thì Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành chỉnh sửa, sửa đổi. Việc sửa đổi văn bằng phải thông qua một trình tự, thủ tục nhất định. Chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thủ tục sửa đổi văn bằng sau khi được cấp văn bằng bảo hộ dưới đây.

1. Các trường hợp sửa đổi văn bằng sau khi được cấp văn bằng bảo hộ

– Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

– Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ.

– Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.

2. Hồ sơ sửa đổi nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng bảo hộ

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng

– Bản gốc văn bằng bảo hộ;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ

– Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu nếu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

– Mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);

3. Thủ tục sửa đổi nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng bảo hộ

– Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

– Nếu xét thấy hợp lệ => Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ. Và đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối việc sửa đổi.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn