Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới nhất

Sau khi được cấp Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trong một số trường hợp thì Văn bằng có những sai sót nhất định. Như vậy, bạn phải tiến hành thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin được đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới nhất.

1. Các trường hợp sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, khu vực địa lý;

– Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

2. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ

+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác;

+ Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

+ 02 bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi

+ Giấy ủy quyền (trường hợp thông qua đại diện)

3. Thời hạn thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

02 tháng kể từ ngày nộp đơn

Nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phải tiến hành thẩm định lại.

Thời hạn thẩm định lại: đối với chỉ dẫn địa lý: không quá 04 tháng

Trường hợp phức tạp không quá thời hạn thẩm định lần đầu.

– Kết quả thực hiện: Ra Quyết định ghi nhận sửa đổi VBBH

Công bố trên Công báo SHCN hoặc Quyết định từ chối sửa đổi VBBH.

Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc VBBH và trả văn bằng cho chủ sở hữu.

4. Phí, lệ phí cho sửa đổi Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

+ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn