Thủ tục phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Khi bạn phát hiện ra một hoặc một số cơ quan, tổ chức, hay cá nhân khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có những từ ngữ, hình ảnh giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình đã nộp đơn đăng ký trước đó, bạn có quyền được phản đối cấp đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Đây chính là việc giúp cho Cục sở hữu trí tuệ có được căn cứ và bằng chứng quan trọng trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu về thủ tục phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất theo pháp luật.

1. Đối tượng có quyền phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo pháp luật về Sở hữu trí tuệ: Bất kì bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Một đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối bởi một hoặc nhiều bên.

2. Thủ tục phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Soạn thảo công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2: Nộp lên Cục sở hữu trí tuệ để được xem xét và thẩm định.

Bước 3: Sau khi nhận được Công văn phản đối, Cục SHTT sẽ xem xét và ra quyết định:

– Quyết định Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu bị phản đối.

– Nếu cần thêm ý kiến, tài liệu của các bên, Cục SHTT có thể thông báo ý kiến phản đối với Chủ đơn bị phản đối và ấn định thời hạn trả lời bằng văn bản.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, Cục sẽ thông báo cho bên phản đối để có ý kiến.

Cục sẽ xem xét giải quyết yêu cầu phản đối trên cơ sở các chứng cứ của hai bên. Trên cơ sở đó, Cục sẽ ra thông báo giải quyết phản đối nhãn hiệu.

3. Thời hạn phản đối cấp Giấy chứng nhận

Thời hạn là 06-09 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

4. Hồ sơ phản đối cấp Giấy chứng nhận

  • Công văn giải trình về việc phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
  • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn