Thủ tục nhận con nuôi

Trong cuộc sống hiện đại, vấn đề nhận con nuôi không còn quá xa lạ với mọi người, với nhiều lý do khác nhau nhưng những lý do cơ bản và phổ biến nhất vẫn vì tấm long, lòng thương người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cũng có những trường hợp vì không thể có con nên họ nhận con nuôi… Nhưng vì bất cứ lý do gì, việc nhận con nuôi, nhận cha mẹ nuôi đã được hiện rộng rãi trong đời sống nhân dân và cũng được quy định rõ ràng ở pháp luật.

Việc nhận con nuôi cũng là một trong những quyền của cá nhân, việc xác lập quan hệ con nuôi có thể được thực hiện ở những cách khác nhau như xác lập quan hệ con nuôi về mặt xã hội và xác lập con nuổi về mặt pháp lý.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề xác lập quan hệ con nuôi trên cơ sở pháp lý. Để được công nhận con nuôi trên pháp lý phải thông qua sự kiện đăng ký nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục nhận nuôi con nuôi được quy định chi tiết tại Nghị định số 19/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi nhưu sau:

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

  1. Việc đăng ký nuôi con nuôi được tiến hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên.
  2. Trường hợp con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi mà phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã còn để trống, thì căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch ghi bổ sung các thông tin của cha mẹ nuôi vào phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; tại cột ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.
  3. Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.
Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ