Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Điều 361 của Bộ luật Dân sự 2015:

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật

Như vậy, có thể thấy di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người có quyền lập di chúc bao gồm: Người đã thành niên có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có thể lập di chúc nếu được sự dồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Người lập di chúc có thể lập di chúc dưới hai hình thức là văn bản hoặc di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm:  Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

 Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người làm chúng sẽ ký tên trực tiếp vào phía dưới di chúc thể hiện mình việc mình đã chứng kiến việc lập di chúc và người lập di chúc hoàn toàn có đủ điều kiện để lập di chúc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người lập di chúc có thể đem di chúc của mình đến phòng công chứng, văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để yêu cầu công chứng viên thực hiện việc công chứng di chúc hoặc chứng thực chữ ký của mình trên bản di chúc.

Di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc qua đời. Do đó, khi di chúc chưa có hiệu lực, người lập di chúc có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.

Sau khi người lập di chúc chết (thời điểm mở thừa kế), nội dung di chúc sẽ được công chứng viên hoặc người được giao giữ di chúc sẽ công khai nội dung của di chúc. Những người có tên trong di chúc sẽ được hưởng thừa kế theo ý chí của người để lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật cho phép những người không được người lập di chúc để lại thừa kế nhưng vấn được hưởng thừa kế; đó là những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, cụ thể:

Theo điều 669 Bộ luật dân sự quy định:

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động

Trên đây là bài chia sẻ của công ty luật A&S về thủ tục lập di chúc, mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch dân sự

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng
Khái quát về giao dịch dân sự
Sở hữu chung
Nghĩa vụ dân sự
Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp
dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức...

Phân chia di sản thừa kế?
Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế tài sản là đất đai
Thời hiệu thừa kế
Đối tượng không được quyền hưởng di sản
Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị
Quy định của pháp luật về di sản thừa kế
Quyền thừa kế?
Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý
Khái niệm của thương mại song song
khai-niem-va-dac-diem-thuong-mai-song-song

Thương mại song song là việc kinh doanh những hàng hóa chính hiệu (tiếng Anh là “genuine goods”) đã được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chủ thể khác được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đưa ra thị...

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?