Thủ tục giải quyết khiếu nại đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

Khiếu nại đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là một trong những quyền cơ bản của người nộp đơn trong quá trình nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý. Để thực hiện được thủ tục này, bạn phải thực hiện nộp hồ sơ lên Cục sở hữu trí tuệ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất về thủ tục giải quyết khiếu nại đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất.

1. Hồ sơ khiếu nại đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

+ Tờ khai khiếu nại

+ Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại;                    

+ Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;

+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

– Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại

– Nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ

– Hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kiểm tra đơn và ra thông báo hợp lệ.

*Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Người khiếu nại không có quyền khiếu nại;

(ii) Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định;

(iii) Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định giải quyết khiếu nại

Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Công bố

Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp

Thời hạn: 02 tháng kể từ ngày ký quyết định

3. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính; hoặc

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn